Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklendiği programdır.

Proje Destek Oranı

 Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı
geri ödemeli destek olarak ödenir.)
 Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri
ödemesiz destek verilir.
Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik
edilen kalemlerde geri ödemeli destek oranı % 15 artırılarak % 100 olarak uygulanır.

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 900.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 1.100.000 TL

İmalat Sanayinde Dijitalleşme

Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri, alanlarında KOBİ’lerin projeleri değerlendirilecek.

Üst Limit 2 Milyon Lira

Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ’ler, 900 bini geri ödemesiz, 1 milyon 100 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’ler de 400 bini geri ödemesiz, 1 milyon 600 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek.

Rekabetçilik Ve Verimlilik

Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması hedeflendi. Bu çağrı kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1 buçuk milyon TL’ye kadar destekten faydalanabilecek.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 Ocak 2023 saat 23:59’a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 2023’te sonuçlandırılacak.

– KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri**
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik**
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri**
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri**
  *: İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu değerlendirmede olumlu
  yönde dikkate alınacaktır .

Proje Danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.