Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.
(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de
(motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

Desteğin Üst limiti

850.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz.

Not: Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 75.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir.