Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.
(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de
(motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

Desteğin Üst limiti

1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Personel gideri hariç olmak üzere; destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 200.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir.