Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 6
mevcut veya yeni* personel desteklenebilir.

 • Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya
  proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt
  tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni
  sayılacaktır.
   Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst
  limiti:
 • Ön Lisans mezunları için net asgari ücretin 1,5 katı
 • Lisans mezunları için net asgari ücretin 2 katı
 • Yüksek lisans mezunları için net asgari ücretin 2,25 katı
 • Doktora mezunları için net asgari ücretin 2,5 katı